Värdegrund


Slavsta förskola har gemensamt arbetat fram en värdegrund för arbetet i förskolan. Det är en viktig del av förskolans verksamhet att diskutera kring värdegrundsfrågor och att alltid hålla ämnet aktuellt.

Slavsta förskolas värdegrund

Hos oss är tryggheten grunden till all utveckling och lärande

Hos oss är målet att göra barns vistelse på förskolan lustfylld

Hos oss är barnen deltaktiga och påverkar vår dagliga verksamhet

Hos oss är alla lika mycket värda och vi ser våra olikheter som en tillgång

Uppdaterad: