Verksamhet & pedagogik

Grunden för vår pedagogiska verksamhet är Läroplanen för förskolan (Lpfö 18), Skollagen, Barnkonventionen samt lokala styrdokument. Dessa dokument beskriver vad förskolan ska arbeta med och sträva mot.

 

 

Uppdaterad: