Våra avdelningar

På Slavsta förskola finns 84 barn i åldrarna 1-5 år placerade på 2 block, ett yngre och ett äldre. De yngre blocket heter Kompassen och där går barn som är cirka 1-2 år. Det äldre blocket består av Atlas där barnen är ca 3-4 år och Världstorget där barnen är 5 år.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Våra avdelningar