Våra avdelningar

På Slavsta förskola arbetar vi i åldersnära grupper. Barnen är placerade i två block; Atlas och Kompassen och i en femårsgrupp; Världstorget.

Världstorget - femårsgruppen:

  • Verksamheten förbereder barnen för förskoleklass genom att ta del av och införliva de önskemål som finns från förskoleklassen.
  • Verksamheten ska vara lustfylld och utmanande för varje barn och leken ska ha en central roll.
  • Vi strävar efter att varje barn ska utvecklas till en självständig individ i ett gruppsammanhang där vi övar sociala samspel och regler.
Uppdaterad: