Likabehandlingsarbete

Vi arbetar för en förskola där barn upplever meningsfulla sammanhang, glädje och delaktighet, främjar vänskap och förebygger kränkningar. Vi tror att självförtroende, respekt och tolerans utvecklas i en sådan miljö.

Slavsta förskola har arbetat fram en plan mot diskriminering och kränkande behandling

Uppdaterad: