Introduktion

Innan ert barn börjar hos oss har vi ett introduktionssamtal med endast er vårdnadshavare. Då samtalar vi i lugn och ro om vår verksamhet och ert barn.

På Slavsta förskola använder vi oss av heldagsintroduktion vilket innebär att barnet och du som vårdnadshavare är med oss i verksamheten under några dagar. Din uppgift är att vara med i verksamheten och introducera ditt barn tillsammans med personalen på förskolan.

Under introduktionen är det viktigt att alla parter (barn, vårdnadshavare och personal) tillsammans skapar en trygghet.

Barnet behöver inte tränas på att lämnas, utan på att vara.

Introduktionstider

Första dagen kommer ni och hälsar på mellan klockan 9.00-11.00. Därefter är ni med hela dagar mellan klockan 9.00-14.00. På så vis får både barn och ni vårdnadshavare en god inblick i hela verksamheten och får tid att lära känna oss på förskolan.
Att tänka på vid introduktionen:
Du tar hand om ditt barn, byter blöjor, klär på och av och finns tillgänglig för ditt barn.
Personalen är hela tiden i er närhet och tar kontakt med barnet då det ges tillfälle. Du är hela tiden i ditt barns närhet och är tillsammans med oss så mycket som möjligt under introduktionen. Detta för att vi alla ska lära känna varandra och bygga upp en relation och bli trygga med varandra.
Vi avgör i samråd när du ska lämna ditt barn.

Uppdaterad: