Introduktion

På Slavsta förskola använder vi oss av heldagsintroduktion vilket innebär att barnet och vårdnadshavare är med oss i verksamheten under några dagar. Din uppgift som vårdnadshavare är att vara med i verksamheten och introducera ditt barn tillsammans med pedagogerna på förskolan.

Under introduktionen skapar alla parter; barn, vårdnadshavare och pedagoger, en trygghet tillsammans.

Introduktionstider och övrig viktig informtion inför introduktionen ges av pedagogerna innan introduktionsstart.

Uppdaterad: