Femårsgrupp

 


Hos oss finns en avdelning för de barn som går sista året på förskolan där barn från avdelningarna bildar en gemensam grupp

• Verksamheten förbereder barnen för förskoleklass genom att ta del av och införliva de önskemål som finns från förskoleklassen.

• Verksamheten ska vara lustfylld och utmanande för varje barn och leken ska ha en central roll.

• Vi strävar efter att varje barn ska utvecklas till en självständig individ i ett gruppsammanhang där vi övar sociala samspel och regler.

Uppdaterad: