Våra samarbetspartners

Habilitering och hjälpmedel: Tolkcentralen, Hörcentralen (specialpedagog och audionom)
Akademiska sjukhuset: Öron, näsa, hals och Teamet för Hörselimplantat
Förskoleverksamhetens Resursenhet: specialpedagog
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Pilskolan

Uppdaterad: