Ledningsteam

Förskolechef
Marie Bjersby Edin
Biträdande förskolechef
Lotta Granström

Biträdande förskolechef för Funbo fsk och Slavsta fsk.

Pedagogisk utvecklare
Katarina Forrsell Ahl
3 maj 2016