Skolbesök

26 maj

Tid: 08:30– 00:00

Skolbesök kl 09:30-11:00 för de barn som ska börja i Årstaskolan. Samling på förskolan kl 08:30.