Skolbesök för blivande förskoleklassbarn

19 maj

Tid: 08:30– 00:00

Skolbesök kl 09:30-11:00 för de barn som ska börja på Ångelstaskolan i höst. Samling på förskolan kl. 08:30.