Gruppfotografering

Plats: Slavsta förskola

10 oktober

Tid: 09:00–11:00