Förskolans dag

21 maj

Tid: 09:30– 00:00

Förskolans dag 09:30-11:00. Sommarfest med avslutning för femårsgruppen kl 14:30, för resten kl 15:00.